SHAD / SWIMBAITS

DAMIKI CRAFT Armor Shad D413 - WATERMELON CANDY

A partire da: €6,45
Varianti: 11

DAMIKI CRAFT Bing D212 - ORANGE SILVER

A partire da: €6,45
Varianti: 6

BIWAA Divinator 16 - RED TIGER

A partire da: €4,75
Varianti: 4

BIWAA Divinator-S 01 - RED

A partire da: €4,48
Varianti: 4

DAMIKI CRAFT Dope Shad D442 - WATERMELON CHART SHAD 2

A partire da: €7,25
Varianti: 8

Gladius LA-IV

A partire da: €3,75
Varianti: 2

DAMIKI CRAFT I Grub D401 - GOLD

A partire da: €4,50
Varianti: 8

DAMIKI CRAFT Jumble Shad D445 - MUD GOLD SHAD 2

A partire da: €7,25
Varianti: 8

DAMIKI CRAFT R Grub D007 - SMOKE SILVER

A partire da: €4,95
Varianti: 7

DUO Realis V-Tail Shad F017 - SILVER SMOKE

A partire da: €11,95
Varianti: 5

DAMIKI CRAFT Riser D430 - GILL

A partire da: €7,45
Varianti: 6

KEITECH Shad Impact IT01 - CHART SHAD

A partire da: €7,95
Varianti: 13

BLACK FLAGG Slikk Shadd #BF002 - NATURAL SHAD

A partire da: €5,95
Varianti: 16

BIWAA Sub Swimmer 08 - HERRING

A partire da: €7,98
Varianti: 4

KEITECH Swing Impact IT01 - CHART SHAD

A partire da: €7,95
Varianti: 21

KEITECH Swing Impact Fat K420 - PRO BLUE RED PEARL

A partire da: €9,95
Varianti: 13

KEITECH Easy Shiner K400 - AYU

A partire da: €7,95
Varianti: 20

BIWAA SubMission Shad 03 - ATOMIK

A partire da: €4,75
Varianti: 4

BLACK FLAGG Hearttbreaker S #119 - MELON CAMO

A partire da: €5,95
Varianti: 14